Minister Infrastruktury i Budownictwa podkreślił wagę dialogu z branżą

23 listopada br. odbyła się w Warszawie kolejna edycja Kongresu Kolejowego organizowanego przez ZDG TOR.Gośćmi kongresu oprócz przedsiębiorców, środowiska naukowego i spółek kolejowych byli również przedstawiciele administracji, w tym MIB i UTK. Uczestnikami kongresu były również firmy członkowskie IGTL. Obeni byli także Członkowie Zarządu Izby. W swoim wystąpieniu Minister Infrastruktury i Budownictwa, Andrzej Adamczyk mocno podkreślił wagę dialogu PKP PLK SA z branżą i zwrócił uwagę na dorobek Forum Inwestycyjnego oraz Rady Ekspertów. W obu tych gremiach IGTL jest organizacją aktywną i pełniącą ważną rolę.