Przedstawiciel IGTL wybrany do Zarządu ERFA

18 kwietnia 2018 r miało miejsce Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Kolejowego Transportu Towarowego (ERFA), którego członkiem jest Izba Gospodarcza Transportu Lądowego.

Zgodnie z decyzją Zarządu IGTL zgłoszona została kandydatura przedstawiciela Izby do zarządu stowarzyszenia. Kandydatem Izby był Dyrektor Biura IGTL, Pan Maciej Gładyga. Walne Zgromadzenie ERFA jednogłośnie zaakceptowało uzupełnienie składu zarządu o przedstawiciela IGTL.