Spory budowlane w orzecznictwie SN - konkurs dla aplikantów

 Drodzy Aplikanci!

 Rozpoczęła się czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów radcowskich i adwokackich „Spory budowlane w orzecznictwie SN”!

 Celem konkursu jest promowanie zdolnych aplikantów zainteresowanych cywilnoprawnymi zagadnieniami rynku budownictwa stanowiącego jeden z głównych sektorów polskiej gospodarki. Konkurs daje unikalną szansę zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności nie tylko przed gronem renomowanych prawników-praktyków, ale także przed przedstawicielami wiodących izb gospodarczych zrzeszających największe firmy z sektora budownictwa i infrastruktury w Polsce.

 Zadanie konkursowe:

 Przygotuj glosę do jednego z trzech wybranych przez kancelarię JDP orzeczeń Sądu Najwyższego. Poddaj ocenie argumentację Sądu Najwyższego i wyraź swoją krytyczną lub aprobującą opinię. Zwróć także uwagę na praktyczne konsekwencje wynikające z glosowanego orzeczenia dla branży budowlanej.

 Do wygrania cenne nagrody:

 ü  publikacja zwycięskich glos w „Monitorze Prawniczym” Wydawnictwa C.H.Beck

 ü  nagrody pieniężne

 ü  zestawy książek Wydawnictwa C.H.Beck

 ü  udział w warsztatach INSPIRE „Marka osobista – jak budować autorytet w środowisku biznesowym”

 Harmonogram:

 23. 02 – oficjalne rozpoczęcie Konkursu – ogłoszenie sygnatur trzech orzeczeń SN

 23. 02 – 31. 03 – opracowanie i przesłanie glosy do jednego wybranego orzeczenia SN

 25. 04 – ogłoszenie listy Finalistów

 12. 05 – obrona stanowiska wyrażonego w glosie przed Komisją Konkursową

 Zarejestruj się, wysyłając na adres ilona.kolodziej@jdp-law.pl zgłoszenie o wzięciu udziału w Konkursie, w którym wskażesz następujące dane: imię i nazwisko; dane kontaktowe tj. adres e-mail; informację dot. rodzaju odbywanej aplikacji, roku aplikacji, okręgowej izby/rady, w której Uczestnik odbywa aplikację; źródło wiedzy o konkursie.

 Organizator: Kancelaria JDP

 Partnerzy Konkursu:

 ü  IGEOS (Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska)

 ü  IGG (Izba Gospodarcza Gazownictwa)

 ü  IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego)

 ü  Inspire Leadership

 ü  C.H.Beck

 ü  PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa)

 ü  OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa)

 Konkurs jest realizowany dzięki wsparciu Okręgowych Izb Radców Prawnych i Okręgowych Rad Adwokackich.

 Więcej:        www.jdp-law.pl/konkurs| LinkedIn|Facebook