Posiedzenie Sekcji Przewoźników Kolejowych oraz Wagonów i Spedycji

30 marca 2022 odbyło się w formule hybrydowej wspólne posiedzenie Sekcji Przewoźników Kolejowych oraz Sekcji Wagonów i Spedycji. Spotkanie otworzył Pan Piotr Macioszek, Wiceprezes IGTL, Przewodniczący Sekcji Przewoźników Kolejowych. Na wstępie zabrała również głos Pani Marita Szustak, Prezes IGTL. Podczas posiedzenia obecna była liczna reprezentacja Urzędu Transportu Kolejowego z Panem Prezesem dr inż. Ignacym Górą oraz Wiceprezesem Kamilem Wilde. Prezes UTK w swoim wystąpieniu podkreślił wagę współpracy Urzędu z rynkiem i organizacjami takimi jak Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, ponieważ wymiana doświadczeń pozwala stale podnosić poziom bezpieczeństwa oraz proponować rozwiązania poprawiające warunki prowadzenia działalności kolejowej.

Pierwszym prelegentem był Pan Tomasz Rozynek z PKP Cargo S.A., a pierwszym omówionym zagadnieniem był nowy wzór międzynarodowej karty próby hamulca. Następnie miała miejsce szczegółowa prezentacja dotycząca obecnego statusu projektu wdrożenia w Europie cyfrowego automatycznego sprzęgu. W tym punkcie nastąpiła ożywiona dyskusja.

Kolejną prezentację, dotyczącą wdrożenia ENVR oraz praktycznych rad dla użytkowników wygłosiła Pani Bogumiła Ornafa, Główny Specjalista w Departamencie Techniki i Wyrobów. Przedstawiciele firm członkowskich mieli szereg pytań dotyczących problemów z użytkowaniem rejestru.

Następnie omówiono kwestię alertu bezpieczeństwa dotyczącego wstawek hamulcowych LL, który spowodował ograniczenia eksploatacyjne m.in. we Włoszech Pan Piotr Sieczkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa, przedstawił i wyjaśnił aktualną sytuację prawną i faktyczną.

Pan Piotr Combik, Dyrektor Departamentu Personelu i Przewozów omówił szczegółowo Krajowy Rejestr Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe. Przedstawione zostały funkcjonalności systemu, możliwości i obowiązki użytkowników, a także stan zaawansowania prac nad wdrożeniem wszystkich elementów projektu.

Ostatnią prezentację wygłosił Pan Marcin Niewalda z firmy Wasko. Zaprezentował możliwości informatyczne związane z realizacją obowiązku dostarczania maszynistom dokumentu Opis Trasy, a także inne rozwiązania i aplikacje, jakie przewoźnicy kolejowi i dysponenci taboru mogą wdrożyć w celu poprawienia efektywności procesów i monitoringu.

W posiedzeniu Sekcji osobiście lub online wzięło udział ponad pięćdziesiąt osób.