Spotkanie świąteczne IGTL

5 grudnia 2018 r. odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. W spotkaniu udział wzięło ponad 80 osób, przedstawicieli firm członkowskich oraz instytucji, z którymi współpracuje Izba. Gościliśmy m.in. Pana Kamila Wilde, Wiceprezesa UTK, Pana Mirosława Antonowicza, Członka Zarządu PKP S.A., Pana Ireneusza Merchela, Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. oraz Członków Zarządu Pana Arnolda Brescha oraz Radosława Celińskiego, Pana Przemysława Gorgola, Dyrektora CUPT, a także Pana Pawła Nowaka, Prodziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Pana Marka Pawlika, Zastępcę Dyrektora Instytutu Kolejnictwa.

Spotkanie było okazją do podsumowania kończącego się 2018 roku. Pani Prezes Marita Szustak podkreśliła, że w związku z realizacją na polskiej sieci kolejowej tak ogromnego programu inwestycyjnego nie unikneliśmy szeregu problemów, a kolejne wyzwania przed nami, dlatego najistotniejsza jest współpraca wszystkich podmiotów działających na rynku kolejowym, w tym publicznych.

Pomimo kolidujących obowiązków związanych z udziałem Ministerstwa Infrastruktury w pracach komisji sejmowych, zaszczycił nas obecnością Pan Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w MI. Była to okazja do przekazania na ręce Pana Ministra "Lokomotywy IGTL" dla Ministerstwa Infrastruktury. wyróżnienie przyznano za działania na rzecz podtrzymania dialogu z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w obszarze kolejowych inwestycji infrastrukturalnychi przewozów kolejowych oraz za opracowanie programów utrzymania i rozwoju  infrastruktury kolejowej o istotnym znaczeniu dla poprawy pozycji konkurencyjnejtransportu kolejowego w Polsce. Dziękując za nagrodę, Pan Minister podkreślił znaczenie, jakie ma dla niego współpraca z branżą, w szczególności z organizacjami nastawionymi na merytoryczny dialog.