Wytyczne RNE w sprawie koordynacji zamknięć

Organizacja zarządców infrastruktury Rail Net Europe (RNE) poinformowała o przyjęciu przez zgromadzenie ogólne wytycznych w sprawie koordynacji i publikacji planowanych tymczasowych ograniczeń przepustowości na europejskiej sieci kolejowej (TCR Gudelines). Dokument ten opisuje procedury związane z publikacją i koordynacją prac na infrastrukturze oraz wskazuje harmonogram i zasady konsultacji z aplikantami.

Jedną z organizacji zaangażowanych w prace zespołu roboczego przy RNE (TCR Guidelines Task Force) była ERFA, której członkiem jest IGTL. Dyrektor Biura IGTL, jako Członek Zarządu ERFA przewodniczy Podgrupie RU Dialogue ds. wdrażania Aneksu VII do Dyrektywy 34/2012. Członkowie Podgrupy, w tym przedstawiciel IGTL brali aktywny udział w pracach zespołu i dzięki temu udało się wprowadzić część postulowanych przez aplikantów rozwiązań.

Wytyczne, zgodnie z intencją RNE oraz Komisji Europejskiej, mają być dokumentem podlegającym ewaluacji i modyfikacją na podstawie zebranych doświadczeń. Wskazanie braków, nieuwzględnionych postulatów, a także najlepszych praktyk jest obecnie podstawowym zadaniem Podgrupy RU Dialogue. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i przekazywania do Biura IGTL wszelkich uwag i pytań w tym zakresie.