Wideokonferencje z Ministerstwem infrastruktury

1 kwietnia br. w godzinach popołudniowych odbyła się wideokonferencja z udziałem Ministra Infrastruktury, w której wzięła udział Pani Marita Szustak, Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. W spotkaniu wzięli udział również Sekretarze Stanu w MI Andrzej Bittel i Rafał Weber, a także Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz szefowie organizacji branżowych, tj. OIGD, PZPB, ProKolej i RBF. Rozmowa dotyczyła kwestii związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi, przy czym ze strony IGTL i innych organizacji podniesione zostały również zagadnienia kluczowe z punktu widzenia transportu i przemysłu kolejowego.

 • Poniżej najistotniejsze informacje, wnioski i ustalenia:
 • IGTL jest jednym z kluczowych partnerów MI.
 • Ze strony MI jest deklaracja współpracy i otwartości na postulaty.
 • Inwestycje kolejowe mają być kontynuowane w zakresie realizacji KPK, w tym ogłaszania nowych postepowań o udzielenie zamówień publicznych. W tym zakresie uszczegółowiono, że:
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie widzi przeszkód w częstszym fakturowaniu z pominięciem umownych kwot minimalnych;
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozważa płatność 100% za materiały policzalne;
 • MI będzie bezpośrednio monitorować proces uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z inwestycjami i deklaruje bezpośrednie wsparcie;
 • UZP zobowiązało się do bieżącej współpracy, aby nie blokować postępowań przetargowych; Będzie interwencja w sprawie wznowienia prac KIO;
 • Będą rozmowy z rynkiem finansowym w celu bardziej elastycznego podejścia do szeroko rozumianego sektora budowlanego.

W odpowiedzi na wyrażone przez IGTL oczekiwania w imieniu firm zrzeszonych w IGTL:

 • Ministerstwo Infrastruktury prosi o informację z rynku, na temat realnego wpływu uchwalonych przepisów (ustawy i akty wykonawcze) na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów pasażerskich.
 • Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące interpretacji aktualnych przepisów powinny być kierowane do MI, a odpowiedzi będą udzielane będą na bieżąco.
 • Ministerstwo Infrastruktury prosi o informację z rynku, na temat tego jakie są przeszkody (np. prawne, proceduralne, fizyczne, itd.) lub w szczególności które podmioty i instytucje w systemie administracji publicznej spowalniają aktualnie prowadzenie inwestycji i hamują lub zmniejszają skuteczność działań.

IGTL zachęca do zgłaszania uwag, postulatów i informacji we wszystkich obszarach naszej aktywności, tj. w zakresie wykonawstwa budowlanego, produkcji i przemysłu, przewozów towarowych i pasażerskich oraz utrzymania i wymiany taboru, ale także w sprawach ogólnogospodarczych, np. pracowniczych, fiskalnych, itd. W zakresie powyższym, w celu przekazywania i uzyskiwania informacji, do Państwa dyspozycji jest adres mailowy i telefon Dyrektora Biura IGTL (601 370 359 maciej.gladyga@igtl.pl), który jest odpowiedzialny za koordynację tych działań i komunikację. Wystąpienia i interwencje IGTL, kierowane na roboczo przez Dyrektora bezpośrednio do Ministra A. Bittela będą traktowane jako oficjalny kanał komunikacji z IGTL.

Podczas rozmowy podniesione były przez Panią Prezes również inne zagadnienia wynikające z obecnych obostrzeń w związku ze stanem epidemii.

 • Obowiązek zachowania 1,5 m odstępu między pracownikami – sprawa została załatwiona przez zmianę rozporządzenia;
 • Zawieszenie działalności hotelowej – zgodnie z wcześniejszymi informacjami i interpretacjami nie będzie wprowadzany uniwersalny wzór potwierdzenia przebywania w delegacji lub świadczenia pracy poza miejscem zamieszkania. Wytyczne ze strony administracji publicznej idą w kierunku wyposażenia pracowników w dokument (lub jego elektroniczną wersję), który będzie jednoznacznie określał osobę i podmiot gospodarczy oraz precyzyjne stwierdzenie o wykonywaniu zleconych zadań.
 • Zawieszenie i redukcja opłat wnoszonych przez przewoźników z tytułu dostępu do infrastruktury i innych usług podstawowych. Ta kwestia jest nadal otwarta. W chwili obecnej pracujemy również nad szczegółami propozycji. Jednocześnie postulaty w tym zakresie przenieśliśmy na poziom europejski przez naszą aktywność w ERFA.
 • Kwestia uelastycznienia przepisów i przesunięcia terminów w odniesieniu do badań technicznych pojazdów i urządzeń. W tym zakresie wskazane byłoby opracowanie szczegółowej propozycji, np. na wzór rozwiązań przyjętych w zakresie pojazdów RID wydłużających do sierpnia ważność badań technicznych. Propozycje podjęcia tego tematu przekazaliśmy również do ERFA w celu rozpoznania możliwości na poziomie europejskim.

Wideokonferencje z Ministrami będą miały charakter cykliczny. Zachęcamy zatem do przekazywania do IGTL kwestii, które powinny być podniesione na szczeblu MI. Mamy też bezpośrednie kontakty w UTK i w instytucjach europejskich.