Zmiana rozporządzenia w zakresie odległości między pracownikami

W odpowiedzi na interwencje organizacji branżowych w tym IGTL zmienione zostało rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Wprowadzono zapis:

(...) odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe zewzględu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19 (...)