Wspólne wystąpienie organizacji branżowych w sprawie wsparcia finansowego branży kolejowej

18 marca br. organizacje branżowe, w tym IGTL, wspólnie wystąpiły do Ministra Infrastruktury w sprawie wsparcia finansowego Zarządcy infrastruktury, które pozwoliłoby zachować PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. płynność, przy jednoczesnych daleko idących działaniach mających na celu redukcję kosztów po stronie przewoźników, co przyczyni się do zachowania możliwości prowadzenia przewozów w sytuacji kryzysowej wywołanej przez epidemię COVID19.