Wystąpienie IGTL i RBF w sprawie przetargów PKP PLK S.A.

10 lutego 2021 r. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego oraz Forum Kolejowym Railway Business Forum wystąpiły w imieniu firm członkowskich do PKP PLK S.A. o pilną aktualizację i podanie do publicznej wiadomości szczegółowego harmonogramu ogłaszania kolejnych przetargów na realizację inwestycji.

W piśmie podkreślono, że firmy członkowskie IGTL i RBF zaangażowane w realizację kolejowych inwestycji infrastrukturalnych – zarówno wykonawcy, jak i producenci materiałów i urządzeń – z dużymi nadziejami przyjęli deklarację, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do końca 2021 roku ogłoszą postępowania przetargowe na roboty budowlane na łączną kwotę ponad 17 mld PLN. Niestety zapowiedzi dotyczące ogłaszania i rozstrzygania przetargów przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie są realizowane. Pełny tekst wystapienia do pobrania poniżej.