Wystąpienie IGTL i RBF w sprawie sytuacji producentów

1 marca 2021 r. IGTL wspólnie z RBF wystąpiła do PKP Polskie Linie Kolejowe z apelem o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu uruchomienie zamówień, które zapewnią zapotrzebowanie na materiały i urządzenia i stabilne planowanie produkcji w dłuższym okresie.

IGTL i RBF przeprowadziły wśród producentów – firm członkowskich ankietę, z której wynika, że dotychczas tylko w tym obszarze zwolnienia objęły już ponad trzysta osób. W przypadku produkcji podkładów strunobetonowych, podrozjezdnic, czy płyt peronowych zaangażowanie potencjału spadło do 25% możliwości. Do dziś zrzeszeni w obu organizacjach producenci tych asortymentów zwolnili ponad dwieście osób, a niemal trzysta kolejnych jest zagrożonych zwolnieniami. Jeżeli chodzi o produkcję rozjazdów, akcesoriów i elementów nawierzchni kolejowej, szacunkowe średnie zaangażowanie potencjału to ok 40%, a zwolnieniami zagrożonych jest blisko czterysta osób. Organizacje zwracają uwagę, że mamy do czynienia zagrożeniem niewykorzystania środków produkcji o wartości kilkuset milionów złotych oraz potencjalnymi zwolnieniami, które mogą dotknąć kolejne kilka tysięcy osób, jeśli wziąć pod uwagę ponad pięćset podmiotów kooperujących z głównymi producentami.