XVIII Walne Zgromadzenie IGTL

31 maja 2023 r. odbyło się w Zielonce k. Warszawy XVIII Walne zgromadzenie IGTL. Podczas WZ podsumowano okres od października 2022 r. do końca kwietnia 2023 r., omówiono finanse Izby w 2022 r. i budżet na 2023 r., a także plan pracy na kolejne miesiące.

W podsumowaniu działalności Izby Pani Prezes Marita Szustak zwróciła uwagę na pozycję IGTL jako wiodącej organizacji branżowej, udział w licznych konsultacjach i debatach z administracją publiczną i spółkami kolejowymi. w szczególności podkreślono problemy z finansowaniem inwestycji, na które IGTL wspólnie z RBF odpowiedziała przygotowując własny projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym.

W podsumowaniu działalności Sekcji Budownictwa Kolejowego Pan Przewodniczący Wiesław Nowak omówił ponadto kwestie utrzymania urządzeń SRK i konieczności opracowania nowych rozwiązań systemowych w tym zakresie oraz stosowanie w praktyce umowy bazowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W podsumowaniu działalności Sekcji Przewoźników Kolejowych oraz Sekcji Wagonów i Spedycji Pan Przewodniczący Piotr Macioszek omówił postępowania administracyjne i sądowe oraz działanie zespołu ds. stawek dostępu do infrastruktury kolejowej. Ponadto kwestie cyfrowego automatycznego sprzęgu DAC, szkoleń pracowników, wymogów zdrowotnych, a także ustawy o czasie pracy maszynistów.

Dyrektor Zarządzający IGTL Pan Maciej Gładyga omówił działalność międzynarodową IGTL w ramach ERFA, a w szczególności trwające i nadchodzące prace legislacyjne na poziomie europejskim. Wśród nich podkreślił rewizję rozporządzenia TEN-T, dyrektywę „maszynistowską”, propozycję dot. zarządzania przepustowością, dyrektywy „o wagach i wymiarach” i „o transporcie kombinowanym”, wytyczne dot. pomocy publicznej, wytyczne dot. opłat za dostęp do infrastruktury oraz kwestie DAC.

W nieoficjalnej części spotkania po zakończeniu WZ wzięli udział Minister Infrastruktury, Pan Andrzej Adamczyk, Sekretarz Stanu w MI Pan Andrzej Bittel, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Pan Ireneusz Merchel, Wiceprezes UTK, Pan Marcin Trela. Panowie Ministrowie odpowiadali na pytania członków IGTL, które zostały zebrane w czasie WZ.