Aktualności


9 sierpnia 2023 r. cztery organizacje branżowe, tj. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz Forum Kolejowe „Railway Business Forum” wystosowały do Ministra Infrastruktury apel o osobiste podjęcie niezwłocznych działań w sprawie podniesienia limitu waloryzacji kontraktów realizowanych przez GDDKiA i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Organizacje wskazały, że obecny limit 10% zupełnie nie odpowiada faktycznemu wzrostowi kosztów w kontraktach zawartych przed rosyjską agresją na Ukrainę.

Zakończono prace nad polską wersją językową „Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych (GCU/AVV)” wraz z załącznikami.

31 maja 2023 r. odbyło się w Zielonce k. Warszawy XVIII Walne zgromadzenie IGTL. Podczas WZ podsumowano okres od października 2022 r. do końca kwietnia 2023 r., omówiono finanse Izby w 2022 r. i budżet na 2023 r., a także plan pracy na kolejne miesiące.

Komponent kolejowy CPK, w tym KDP, powinien być „umową rządu z przemysłem”

Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego Marita Szustak wzięła udział w panelu zatytułowanym „Business drivers of High Speed Rail” podczas Railway Direction Days – konferencji zorganizowanej przez spółkę CPK. Tematem debaty były między innymi zagadnienia związane z potencjałem polskiego rynku przy realizacji inwestycji kolejowych w ramach CPK.

Minister Infrastruktury skierował do ponownych konsultacji publicznych projekt ustawy o czasie pracy maszynistów. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego przeprowadziła konsultacje wewnętrzne pośród firm członkowskich.

Strony