Aktywność Sekcji to przede wszystkim udział w pracach FORUM INWESTYCYJNEGO , gdzie firmy członkowskie IGTL są bardzo licznie reprezentowane, a ich przedstawiciele pełnią również rolę przewodniczących grup roboczych. Sekcja jest aktywna również we współpracy z jednostkami notyfikowanymi oraz środowiskiem naukowym w zakresie rozwoju nowych technologii i ich wdrażania na polskiej sieci kolejowej. Ważnym elementem jest również zaangażowanie w procesy legislacyjne, przede wszystkim we współpracy z ministerstwem właściwym ds. transportu i budownictwa, a także uczestnictwo w procedurach dopuszczeniowych z obszaru właściwości UTK. Sekcja korzysta również z możliwości dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za kwestie zamówień publicznych i finansowania, w tym ze środków unijnych, takimi jak Urząd Zamówień Publicznych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ministerstwa właściwe ds. finansów, gospodarki i rozwoju.

 

Priorytetowe zadania Sekcji to reprezentowanie interesów firm członkowskich poprzez oddziaływanie na instytucje mające wpływ na takie obszary jak: relacje zamawiających i kontrahentów w zamówieniach publicznych, warunki wprowadzania wyrobów do obrotu, procedury administracyjne, itd.

 

Przewodniczącym Sekcji Budownictwa Kolejowego, Wiceprezesem IGTL jest Pan Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE SA

 


Lista firm:
Sekcja Budownictwa Kolejowego


TINES Rail S.A.
Warszawa 00-105, Ul. Twarda 18
www.tinesrail.com
Czytaj więcej
Trakcja S.A.
Warszawa 00-807, Al. Jerozolimskie 100
www.grupatrakcja.com
Czytaj więcej
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST sp. z o.o.
Warszawa 01-117 , ul. Racławicka 146
www.diagmost.eu
Czytaj więcej
Trakcja System Sp. z o.o.
Wrocław 53-124 , Al. Lipowa 3
www.trakcjasystem.pl
Czytaj więcej
INFRA - Centrum Doradztwa Sp. z o.o.
Warszawa 01-192 , ul. Leszno 14
www.infracd.pl
Czytaj więcej
ALSTOM Polska S.A.
Warszawa 00-113, ul. Emilii Plater 53
www.alstom.com

Strony