Aktywność Sekcji to przede wszystkim udział w pracach FORUM INWESTYCYJNEGO , gdzie firmy członkowskie IGTL są bardzo licznie reprezentowane, a ich przedstawiciele pełnią również rolę przewodniczących grup roboczych. Sekcja jest aktywna również we współpracy z jednostkami notyfikowanymi oraz środowiskiem naukowym w zakresie rozwoju nowych technologii i ich wdrażania na polskiej sieci kolejowej. Ważnym elementem jest również zaangażowanie w procesy legislacyjne, przede wszystkim we współpracy z ministerstwem właściwym ds. transportu i budownictwa, a także uczestnictwo w procedurach dopuszczeniowych z obszaru właściwości UTK. Sekcja korzysta również z możliwości dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za kwestie zamówień publicznych i finansowania, w tym ze środków unijnych, takimi jak Urząd Zamówień Publicznych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ministerstwa właściwe ds. finansów, gospodarki i rozwoju.

 

Priorytetowe zadania Sekcji to reprezentowanie interesów firm członkowskich poprzez oddziaływanie na instytucje mające wpływ na takie obszary jak: relacje zamawiających i kontrahentów w zamówieniach publicznych, warunki wprowadzania wyrobów do obrotu, procedury administracyjne, itd.

 

Przewodniczącym Sekcji Budownictwa Kolejowego, Wiceprezesem IGTL jest Pan Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE SA

 


Lista firm:
Sekcja Budownictwa Kolejowego


Railway gft Polska Sp. z o.o.
Kraków 30-048, ul. Kazimierza Czapińskiego 3
www.railwaygft.pl
Czytaj więcej
STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie
Pruszków 05-800 , ul. Parzniewska 10
www.strabag.pl
Czytaj więcej
COLAS RAIL POLSKA SP. Z O.O.
Gdańsk 80-103, ul. Kartuska 5
www.colasrail.pl
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp.z o.o.
Kraków 30-566, ul. Prokocimska 4
www.pnuikkrakow.pl
Czytaj więcej
Track Tec S.A.
Katowice 40-203 , Al. Roździeńskiego 190b
http://tracktec.eu
Czytaj więcej
ZUE S.A.
Kraków 30-048, ul. K. Czapińskiego 3
www.grupazue.pl
Czytaj więcej

Strony