Aktywność Sekcji to przede wszystkim udział w pracach FORUM INWESTYCYJNEGO , gdzie firmy członkowskie IGTL są bardzo licznie reprezentowane, a ich przedstawiciele pełnią również rolę przewodniczących grup roboczych. Sekcja jest aktywna również we współpracy z jednostkami notyfikowanymi oraz środowiskiem naukowym w zakresie rozwoju nowych technologii i ich wdrażania na polskiej sieci kolejowej. Ważnym elementem jest również zaangażowanie w procesy legislacyjne, przede wszystkim we współpracy z ministerstwem właściwym ds. transportu i budownictwa, a także uczestnictwo w procedurach dopuszczeniowych z obszaru właściwości UTK. Sekcja korzysta również z możliwości dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za kwestie zamówień publicznych i finansowania, w tym ze środków unijnych, takimi jak Urząd Zamówień Publicznych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ministerstwa właściwe ds. finansów, gospodarki i rozwoju.

 

Priorytetowe zadania Sekcji to reprezentowanie interesów firm członkowskich poprzez oddziaływanie na instytucje mające wpływ na takie obszary jak: relacje zamawiających i kontrahentów w zamówieniach publicznych, warunki wprowadzania wyrobów do obrotu, procedury administracyjne, itd.

 

Przewodniczącym Sekcji Budownictwa Kolejowego, Wiceprezesem IGTL jest Pan Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE SA

 


Lista firm:
Sekcja Budownictwa Kolejowego


VOSSLOH SKAMO Sp. z o. o.
Nowe Skalmierzyce 63-460, Ul. Kolejowa 18a
www.vossloh.com
Czytaj więcej
PLASTWIL SP. Z O. O.
Ujście 64-850, Ul. Wierzbowa 2
www.plastwil.pl
Czytaj więcej
Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o. o.
Bogumiłowice 33-121, Bogumiłowice 299
www.strunbet.pl
Czytaj więcej
SABEL Sp. z o.o.
Wrocław 53-609, ul. Wagonowa 28b
www.sabel.pl
Czytaj więcej
Track Tec KolTram Sp. z o.o.
Zawadzkie 47-120, Lubliniecka 6
www.tracktec.eu
Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna
Katowice 40-696, ul. Asnyka 32
http://www.kzakatowicesa.pl/
Czytaj więcej

Strony