Aktywność Sekcji to przede wszystkim udział w pracach FORUM INWESTYCYJNEGO , gdzie firmy członkowskie IGTL są bardzo licznie reprezentowane, a ich przedstawiciele pełnią również rolę przewodniczących grup roboczych. Sekcja jest aktywna również we współpracy z jednostkami notyfikowanymi oraz środowiskiem naukowym w zakresie rozwoju nowych technologii i ich wdrażania na polskiej sieci kolejowej. Ważnym elementem jest również zaangażowanie w procesy legislacyjne, przede wszystkim we współpracy z ministerstwem właściwym ds. transportu i budownictwa, a także uczestnictwo w procedurach dopuszczeniowych z obszaru właściwości UTK. Sekcja korzysta również z możliwości dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za kwestie zamówień publicznych i finansowania, w tym ze środków unijnych, takimi jak Urząd Zamówień Publicznych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ministerstwa właściwe ds. finansów, gospodarki i rozwoju.

 

Priorytetowe zadania Sekcji to reprezentowanie interesów firm członkowskich poprzez oddziaływanie na instytucje mające wpływ na takie obszary jak: relacje zamawiających i kontrahentów w zamówieniach publicznych, warunki wprowadzania wyrobów do obrotu, procedury administracyjne, itd.

 

Przewodniczącym Sekcji Budownictwa Kolejowego, Wiceprezesem IGTL jest Pan Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE SA

 


Lista firm:
Sekcja Budownictwa Kolejowego


Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o. o.
Dąbrowa Górnicza 41-308, Al. J. Piłsudskiego 92
www.kolprem.pl
TORPOL S.A.
Poznań 61-119, ul. św. Michała 43
www.torpol.pl
Czytaj więcej
Ground Transportation Systems Polska Sp. z o.o.
Warszawa 01-518 , ul. Gen. Józefa Zajączka 9
www.thalesgroup.com
Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A.
Ujście 64-850, Mirosław 51
www.wps-sa.com.pl
VOSSLOH SKAMO Sp. z o. o.
Nowe Skalmierzyce 63-460, Ul. Kolejowa 18a
www.vossloh.com
Czytaj więcej
PLASTWIL SP. Z O. O.
Ujście 64-850, Ul. Wierzbowa 2
www.plastwil.pl
Czytaj więcej

Strony