Aktywność Sekcji to przede wszystkim udział w pracach FORUM INWESTYCYJNEGO , gdzie firmy członkowskie IGTL są bardzo licznie reprezentowane, a ich przedstawiciele pełnią również rolę przewodniczących grup roboczych. Sekcja jest aktywna również we współpracy z jednostkami notyfikowanymi oraz środowiskiem naukowym w zakresie rozwoju nowych technologii i ich wdrażania na polskiej sieci kolejowej. Ważnym elementem jest również zaangażowanie w procesy legislacyjne, przede wszystkim we współpracy z ministerstwem właściwym ds. transportu i budownictwa, a także uczestnictwo w procedurach dopuszczeniowych z obszaru właściwości UTK. Sekcja korzysta również z możliwości dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za kwestie zamówień publicznych i finansowania, w tym ze środków unijnych, takimi jak Urząd Zamówień Publicznych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ministerstwa właściwe ds. finansów, gospodarki i rozwoju.

 

Priorytetowe zadania Sekcji to reprezentowanie interesów firm członkowskich poprzez oddziaływanie na instytucje mające wpływ na takie obszary jak: relacje zamawiających i kontrahentów w zamówieniach publicznych, warunki wprowadzania wyrobów do obrotu, procedury administracyjne, itd.

 

Przewodniczącym Sekcji Budownictwa Kolejowego, Wiceprezesem IGTL jest Pan Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE SA

 


Lista firm:
Sekcja Budownictwa Kolejowego


SBM Sp. z o.o.
Wrocław 54-413, Ul. Klecińska 123
sbm-rail.com
Czytaj więcej
MGGP S.A.
Tarnów 33-100, Ul. Kaczkowskiego 6
mggp.com.pl
Czytaj więcej
Track Tec Logistics Sp. z o.o.
Warszawa 00-124, Rondo ONZ 1
www.tracktec.eu
Track Tec Rail Sp. z o.o.
Warszawa 00-124, Rondo ONZ 1
www.tracktec.eu
KZN Rail Sp. z o.o.
Kraków 30-750, ul. Półłanki 25
www.kznrail.pl
Czytaj więcej
Nasycalnia Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o.
Czeremcha 17-240, Ul. Fabryczna 7
www.nasycalnia.eu
Czytaj więcej

Strony