Aktywność Sekcji to przede wszystkim udział w pracach FORUM INWESTYCYJNEGO , gdzie firmy członkowskie IGTL są bardzo licznie reprezentowane, a ich przedstawiciele pełnią również rolę przewodniczących grup roboczych. Sekcja jest aktywna również we współpracy z jednostkami notyfikowanymi oraz środowiskiem naukowym w zakresie rozwoju nowych technologii i ich wdrażania na polskiej sieci kolejowej. Ważnym elementem jest również zaangażowanie w procesy legislacyjne, przede wszystkim we współpracy z ministerstwem właściwym ds. transportu i budownictwa, a także uczestnictwo w procedurach dopuszczeniowych z obszaru właściwości UTK. Sekcja korzysta również z możliwości dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za kwestie zamówień publicznych i finansowania, w tym ze środków unijnych, takimi jak Urząd Zamówień Publicznych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ministerstwa właściwe ds. finansów, gospodarki i rozwoju.

 

Priorytetowe zadania Sekcji to reprezentowanie interesów firm członkowskich poprzez oddziaływanie na instytucje mające wpływ na takie obszary jak: relacje zamawiających i kontrahentów w zamówieniach publicznych, warunki wprowadzania wyrobów do obrotu, procedury administracyjne, itd.

 

Przewodniczącym Sekcji Budownictwa Kolejowego, Wiceprezesem IGTL jest Pan Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE SA

 


Lista firm:
Sekcja Budownictwa Kolejowego


Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o. o.
Wrocław 50-502, ul. Hubska 6
www.dolkom.pl
Czytaj więcej
KUŹNIA ZAWADZKIE Sp. z o. o.
Zawadzkie 47-120, ul. Lubliniecka 6a
www.kuznia-zawadzkie.pl
Czytaj więcej
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów Sp. z o. o.
Kraków 30-740, ul. Półłanki 25
www.kzn.pl
Czytaj więcej
Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.
Kraków 30-552, ul. Wielicka 30
www.kza.com.pl
Vossloh Cogifer Polska Sp. z o.o.
Bydgoszcz 85-502, Ul. Ludwikowo 2
www.vossloh-cogifer.pl
Czytaj więcej
PGE Energetyka Kolejowa S.A.
Warszawa 00-681, ul. Hoża 63/67
www.pgeenergetykakolejowa.pl
Czytaj więcej

Strony