COLAS RAIL Polska sp. z o.o. nowym członkiem IGTL

Firma COLAS RAIL Polska sp. z o.o. dołączyła do grona członków Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. Spółka zadeklarowała udział w pracach Sekcji Budownictwa Kolejowego oraz Sekcji Przewoźników Kolejowych. COLAS RAIL Polska jest częścią Grupy Colas - wiodącej na świecie grupy zajmującej się budową dróg i ich utrzymaniem, a także posiada największą i najnowocześniejszą flotę maszyn do robót torowych w Europie. Chociaż 80% działalności grupy poświęcona jest drogom, grupa ta została zróżnicowana poprzez uzupełnienie swojej wiedzy specjalistycznej m.in. w zakresie kolei. COLAS RAIL Polska sp. z o.o. a jest ściśle wyspecjalizowana w infrastrukturze kolejowej. Od roku 2013 firma wykonuje prace związane z budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej stale poszerzając park wysokowydajnych maszyn torowych. W 2016 działalność została poszerzona o przewozy kolejowe, w oparciu o specjalistyczny tabor do przewozu kruszyw. Zakres usług logistycznych obejmuje kompleksowy transport wszystkich rodzajów towarów, które można przewieźć wagonami węglarkami, tj. kruszywa, węgiel, koks, nawozy i sól. Wszystkie realizowane usługi wykonuje taborem o wysokim poziomie dostępności.