IGTL partnerem konferencji kolej 2040

IGTL była partnerem konferencji "Kolej 2040 – strategiczna wizja rozwoju branży" organizowanej przez Fundację Prokolej oraz Grupę PKP SA. Podczas konferencji dokonano podsumowań dotyczących ostatnich lat i reform w sektorze kolei, w tym w odniesieniu do Masterplanu sprzed 10 lat. W swoich wystąpieniach prelegenci, m.in. Prezes PKP SA, Krzysztof Mamiński oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, były Wiceminister Infrastruktury ds. kolei, Andrzej Massel dokonali oceny inicjatyw i inwestycji podejmowanych w ostatnich latach. Dodatkowo zaprezentowane były założenia dotyczące utworzenia holdingu. W dyskusjach panelowych poruszane były tematy konkurencyjności kolei i spraw związanych z długookresową strategią.
Jednym z elementów konferencji była prezentacja założeń oraz wniosków wspólnego opracowania trzech organizacji branżowych, tj. Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Fundacji Prokolej i Izby Gospodarczej Transportu Lądowego „Kolej 2040. Elementy długoterminowej strategii rozwoju sektora. Branżowy wkład do aktualizacji Strategii Rozwoju Transportu". Pełna wersja materiału zostanie zaprezentowana wkrótce. Broszura informacyjna, zawierająca najważniejsze tezy jest do pobrania po kliknięciu w link poniżej.