Uwagi do umowy Projektuj i Buduj przed spotkaniem 18 lipca 2018

PKP PLK S.A. udostępniła zebrane uwagi do umowy Projektuj i Buduj obowiązującej od 27 lutego 2018, które będą przedmiotem analizy podczas spotkania GR Zapisy Umów 18 lipca 2018