Rekomendacja ERA dot. TSI Hałas

Agencja Kolejowa Uni Europejskiej przekazała do KE rekomendację dot. zmiany TSI Hałas oraz towarzyszące jej dokumenty. Dzięki zaangażowaniu polskich przedstawicieli w grupie roboczej (UTK, IGTL jako reprezentant ERFA) udało się w szeregu punktach uzyskać korzystne rozwiązania. Między innymi uzyskano wyłączenie w przypadku szczególnym dla Polski w odniesieniu do wagonów z zestawami kół obręczowanych (do końca 2036 roku). Udało się również wyeliminować najbardziej ryzykowne zapisy w odniesieniu do definicji i zasad funkcjonowania tzw. cichych sekcji.Wszystkie dokumenty są do pobrania poniżej.