IGTL partnerem merytorycznym Kongresu Infrastruktury Polskiej

IGTL była partnerem merytorycznym Kongresu Infrastruktury Polskiej 2018. Dyrektor Biura moderował panel dyskusyjny na temat procesu inwestycyjnego, planowania i utrzymania infrastruktury, w którym wzięli udział I. Merchel (PKP PLK S.A.), T. Buczyński (MI), A. Massel (IK), R. Bałdys-Rembowski (PZPB), J. Majewski (Prokolej), R. Modrak (Multiconsult), K. Sankowvski (LG), P. Wróbel (CUPT). W czasie debaty poruszono kwestię wzrostów cen, urynkowienia procesu utrzymania, konieczności aktualizacji strategii transportowej oraz optymalizacji planowania i projektowania, a także poszukiwania źródeł finansowania alternatywnych do środków UE.Dyrektor Biura wziął również udział w panelu dyskusyjnym poświęconym kondycji rynku wykonawczego oraz kwestiom prawnym i finansowym związanym z realizacją zamówień publicznych. Ze wszystkich wypowiedzi przebijał niepokój o możliwości wykonania wszystkich planów inwestycyjnych w sytuacji dużych wzrostów cen, braku rąk do pracy i usztywaniania się sektora finansowego i ubezpieczeniowego. Podkreślono konieczność bardziej otwartej i realnej współpracy ze strony zamawiających publicznych.