IGTL wystąpiła do MI w sprawie wdrażania IV pakietu kolejowego

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego skierowała do Ministra Infrastruktury apel o pilne podjęcie prac nad wdrożeniem do prawa polskiego przepisów objętych IV pakietem kolejowym. W naszej opinii prace powinny być zintensyfikowane, a wszystkie propozycje poddane szerokim konsultacjom.

Z wystąpieniem można zapoznać się klikając link poniżej.