Kryterium doświadczenia wykonawcy

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z 12.04 GR Kryteria Wyboru, kiedy omawiane było doświadczenie personelu, PKP PLK SA zobowiązała się do przesłania zapisów IDW dotyczących doświadczenia (aktualne zapisy do pobrania poniżej), Uczestnicy spotkania wskazywali, że warunki udziału powinny zostać obniżone, aby nie zamykać rynku w związku z brakami personelu na rynku. Podniesiono również kwestię niedopuszczalności sytuacji, kiedy personel jest wprowadzany tylko do oferty, a umowę realizuje ktoś zupełnie inny, ponieważ to może powodować korekty ze strony CUPT. Ponadto zwrócono uwagę, że należy przeanalizować ograniczenie w kryterium doświadczenie dot. ilości punktów oraz odpowiedzieć na pytanie ile osób powinno być żądanych na etapie składania ofert. Ustalono, że uczestnicy spotkania zarówno ze strony Wykonawców jak i Zamawiającego przeanalizują zapisy IDW w zakresie kryterium doświadczenia, a propozycje ze strony Wykonawców zostaną przesłane na adres mailowy Forum Inwestycyjnego

Uwagi w trybie śledź zmiany oraz komentarzy można przesyłać do 29 06.2018r.