Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego

Rządowe Centrum Legislacyjne prowadzi konsultacje projektu o nazwie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji.
Zachęcamy do przekazania uwag na adres igtl@igtl.pl