LTG Cargo Polska nowym członkiem IGTL

Podczas targów TRAKO Pani Marita Szustak Prezes oraz Pan Maciej Gładyga Dyrektor Zarzadzający Izby Gospodarczej Transportu Lądowego odbyli szereg spotkań z przedstawicielami firm działających na polskim rynku kolejowym. Spotkaliśmy się m.in. z LTG Cargo Polska Sp. z o. o. W czasie rozmów omawialiśmy obecne wyzwania i problemy związane z prowadzeniem działalności transportowej. Zaprezentowaliśmy również obszary aktywności IGTL i możliwości jakie daje członkostwo w IGTL.

W wyniku rozmów spółka podjęła decyzję o złożeniu deklaracji członkowskiej, a Zarząd IGTL podjął stosowną uchwałę o przyjęciu nowego członka IGTL. Przystąpienie LTG Cargo Polska Sp. z o. o. wzmacnia naszą Sekcję Przewoźników Kolejowych oraz Sekcję Wagonów i Spedycji.

Liczymy na owocną współpracę.