Spotkanie Sekcji Przewoźników Kolejowych oraz Wagonów i Spedycji z VDV

15 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie z Sekcji Przewoźników Kolejowych oraz Sekcji Wagonów i Spedycji ze Związkiem Niemieckich Firm Transportowych VDV. W pierwszej części spotkania gościliśmy Pana Krzysztofa Grünke, Dyrektora Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym. Omawiano m.in. sytuację ruchową w obszarach granicznych i możliwości przejazdu bez zatrzymania w stacji lub na szlaku, w szczególności skupiono się na odcinku Węgliniec – Horka i opcje poprawy obecnej sytuacji. Ważnym zagadnieniem była również koncepcja dwujęzycznego personelu zarządców w obszarach przygranicznych. Poruszane były kwestie związane z koordynacją zamknięć, w tym w obszarach przylegających oraz na trasach alternatywnych. W tym miejscu omówiono kwestie całodobowej dostępności posterunków na trasach alternatywnych.

Götz Walther z VDV zaprezentował zagadnienia współpracy przewoźników w operacjach transgranicznych oraz idea opracowania wspólnej publikacji dot. przepisów i wymogów w przewozach realizowanych przez granicę polsko – niemiecką. Mógłby to być zbiór informacji i wytycznych dot. m.in. odpowiedzialności przewoźników, a celem byłaby dostępność informacji i ulepszenie organizacji przewozów. Druga prezentacja dotyczyła publikacji VDV nr 758 dot. oględzin technicznych wagonów towarowych w ruchu kolejowym (2022 VDV-Schrift 758 Prüfen von Güterwagen im Eisenbahnbetrieb). Omówione zostały też zagadnienia związane z nabywaniem, utrzymywaniem i znajomością szlaku w obu krajach. Przy tej okazji zostały przybliżone zapisy publikacji VDV 755 dot. tego zakresu. W czasie dyskusji ustalono, że wszystkie te kwestie oraz propozycje współpracy zostaną wewnętrznie skonsultowane z firmami członkowskimi IGTL.

Maciej Gładyga, Dyrektor Zarządzający IGTL, przedstawił prezentację obejmującą aktualny stan zaawansowania prac nad cyfrowym automatycznym sprzęgiem DAC, gdzie pokreślił wagę zaangażowania firm członkowskich i dostarczenia wykonawcom analizy kosztów i korzyści odpowiedniej ilości danych. Zaprezentował również aktualne prace legislacyjne na poziomie europejskim.