Spotkanie świąteczne IGTL

12 grudnia 2019 r. odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne IGTL. Na spotkaniu obecnych było kilkudziesięciu przedstawicieli firm członkowskich oraz liczne grono osób współpracujących z Izbą. Zaszczycili nas swoją obecnością m.in.: Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Andrzej Bittel; Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego, Kamil Wilde; Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, Jan Urbanowicz, Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe, Radosław Celiński; Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów w CUPT, Ewa Karasińska oraz Kapelan Kolejarzy, Ksiądz Ryszard Marciniak.

Podsumowania mijającego roku dokonał w imieniu Zarządu IGTL Wiceprezes Piotr Macioszek. W swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do aktywności IGTL w Forum Inwestycyjnym i Radzie Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury, raportu w sprawie szkolenia i egzaminowania maszynistów, działań dotyczących TSI hałas oraz innych istotnych dla członków IGTL zagadnień. Prezes Macioszek podkreślił również dizałalność międzynarodową IGTL w ramach polsko - niemieckiej grupy roboczej utworzonej przy MI, grup roboczych ERA i KE, a także działalności w ramach ERFA, w tym wyboru Dyrektora Biura IGTL na Wiceprezydenta tej organiazacji. Podkreślił również fakt dwudziestopięciolecia organizacji w nadchodzącym roku oraz zachęcił wszystkich do bliskiej współpracy, życząc pomyślności z okazji nadchodzących Świąt i Nowego Roku.

W swoich wystąpieniach honorowi goście, w tym Pan Minister Adamczyk podkreślali bardzo dobrą współpracę strony publicznej z Izbą, doceniając wysoki poziom merytoryczny, długoletnią i stabilną działalność oraz zapewniając o woli współpracy w przyszłości przy wszystkich ważnych dla polskiej kiolei projektach publicznych.