Wystąpienie do PKP S.A. w sprawie Kolejowej Medycyny Pracy

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego wystąpiła do Prezesa PKP S.A. w sprawie udzielenia informacji podjęcia działań związanych z badaniami lekarskimi w trakcie trwania kryzysu COVID19 i po jego zakończeniu. Przepisy Tarczy Antykryzysowej zawiesiły wykonywanie badań, co powoduje narastanie zaległości, których nadrobienie w krótkim czasie będzie niezwykle trudne i może zdestabilizować rynek kolejowy. Sprawa ta była również przedmiotem dyskusji z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzejem Bittelem. Obecnie IGTL zbiera dane dot. liczby zaległych i prognozy bieżących badań, co będzie stanowiło punkt wyjścia do oszacowania skali problemu w celu podjęcia odpowiednich działań doraźnych i wypracowania rozwiązań systemowych.

Zachęcamy do pobrania pliku z tabelą dot. liczby badań i odesłanie uzupełnionych danych na adres igtl@igtl.pl