Wystąpienie organizacji branżowych w sprawie obniżenia stawek dostępu do infrastruktury

Organizacje branżowe wspierające rozwój transportu kolejowego:
• Forum Kolejowe – Railway Business Forum
• Fundacja ProKolej
• Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
• Klaster „Forum na Rzesz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0”
• Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
• Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych
jednoznacznie popierają inicjatywę legislacyjną Komisji Europejskiej (nr COM(2020) 260 final), mającą na celu ochronę rynku kolejowego dotkniętego negatywnymi skutkami pandemii COVID19, w zakresie wsparcia tegoż rynku za pomocą mechanizmu obniżki kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej.
Problem zbyt wysokich kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej jest od lat wskazywany przez branżę kolejową jako jedna z najważniejszych barier utrudniających konkurowanie z transportem samochodowym.
Stanowisko zostało przekazane Ministrowi Infrastruktury, Prezesowi UTK, Zarządowi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Parlamentarzystom Europejskim, a także do Komisji Europejskiej oraz Gabinetu Komisarz ds. transportu.