Plan Pracy IGTL - XXV WZ IGTL

Zapraszamy firmy członkowskie IGTL do zapoznania się z Planem Pracy IGTL, który będzie przedmiotem zatwierdzenia przez XXV Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. Ze względu kryzys COVID 19 IGTL umożliwia składanie wniosków do Planu Pracy i dyskusję nad nimi za pomocą naszej strony internetowej.

Poniżej zamieszczony jest aktualny projekt Planu Pracy oraz formularz wniosków. Wszystkie firmy członkowskie mają prawo zgłosić swoje wnioski, a ich treść będzie udostępniana na stronie w formie aktualizacji poniższych dokumentów, aby pozostali członkowie mieli możliwość zapoznania się z nimi i ewentualnej reakcji.