Wystąpienie organizacji branżowych do Premiera w sprawie kryzysu w budownictwie kolejowym

Grupa organizacji branżowych - Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Forum Kolejowe – Railway Business Forum, Fundacja Pro Kolej, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Polski Związek Pracodawców Budownictwa - wsytąpiła do Premiera z dramatycznym apelem o natychmiastowe podjęcie działań, mających na celu uruchomienie przetargów przez PKP PLK S.A.

Polska kolej boleśnie odczuwa skutki konfliktu z UE, które uniemożliwiają przyjęcie KPO i zatwierdzenie nowych programów opercyjnych na perspektywę finansową 2021 - 2027. Rynek zaufał zapewnieniom o dobrym przygotowaniu się do kolejnej unijnej siedmiolatki i uniknięciu "dołka inwestycyjnego", jak miało to miejsce na początku perspektywy 2014 - 2020. Rok temu, po wielu apelach, ogłoszone zostały plany przetargowe obejmujące kilkaset przetargów o łącznej wartości 17 mld PLN. Zapowiedzi nie są realizowane i przewidywane jest, że w całym roku wartość postępowań osiągnie ledwie 3 mld PLN. 

Sytuacja wielu firm, w szczególności producentów wyrobów na rzecz budownictwa kolejowego, staje się dramatyczna. Z trudem budowany potencjał może zostać bardzo szybko utracony. Rozpoczęły się już zwolnienia pracowników, w przypadku wielu firm pojawiają się lub za chwile się pojawią problemy z płynnością, a inwestycje poczynione w zaufaniu do ministerialnych zapewnień o płynnej realizacji planów inwestycyjnych staną się dla przedsiębiorstw ciężarem. Od lat branża apeluje o stworzenie elastycznych i pewnych źródeł finansowania inwestycji kolejowych, tak jak jest to w przypadku dróg. Nie rozumiemy i nie zgadzamy się na tak odmienne traktowanie dwóch podstawowych rodzajow infrastruktury transportowej. Deklaracje o priorytetowym traktowaniu kolei nijak mają się do podejmowanych działań. Oczekujemy od rządu realnych działań.

Treść pisma do Premiera oraz wcześniejszego wystąpienia do Ministra Finansów poniżej