Stanowisko IGTL odnośnie propozycji waloryzacji kontraktów budowlanych

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego aktywnie uczestniczy w pracach nad znalezieniem rozwiązania problemu gwałtownych zmian na rynku budownictwa infrastrukturalnego. W ostatnim czasie odbyły się spotkania połączonych Rad Ekspertów (kolejowej i drogowej) w Ministerstwie Infrastruktury, podczas których zaprezentowano propozycję waloryzację przyszłych kontraktów w oparciu o koszyk surowców. Organizacje branżowe, doceniając sam fakt podjęcia próby rozwiązania problemu, krytycznie odniosły się do szczegółów propozycji, w szczególności do sztucznego ograniczania poziomu waloryzacji, braku koszyka kolejowego, a przede wszystkim pozostawienia bez reakcji głównego postulatu branży, czyli wzrostu kosztów realizacji umów zawartych w 2016 i 2017 roku. Konieczna jest próba wypracowania rozwiązania systemowego oraz przeprowadzenie przez GUS pilotażu monitorowania cen wyrobów charakterystycznych dla branży kolejowej.

Stanowisko IGTL znajduje się poniżej. Na bieżąco będziemy informować o postępie w powyższym zakresie.