Galerie


Kryzys wywołany epidemią wirusa SarsCov2 zmusza wielu pracowników firm zrzeszonych w IGTL do pracy w trudnych warunkach, z większą dbałością o higienę, przy zaostrzonych procedurach, często w izolacji. Ogromna większość osób zatrudnionych w budownictwie, przemyśle i transporcie kolejowym wykonuje swoje zadania z poświęceniem i zaangażowaniem, traktując pracę jako służbę. Liczymy, że dzięki temu negatywne konsekwencje – jakkolwiek nieuniknione – w naszym sektorze, ale też dla całej gospodarki i społeczeństwa mogą być chociaż w pewnym stopniu niwelowane dzięki postawie ludzi.

30 stycznia 2020 r. odbyła się konferencja Maszynista i Dyżurny ruchu. Zasady zatrudniania - Szkolenie - Bezpieczeństwo pracy. Podczas konferencji dyskutowano o projektowanych zmianach w systemie zatrudniania maszynistów, w tym planach UTK w zakresie centralizacji egzaminowania i standaryzacji szkolenia oraz tworzenia nowego rejestru maszynistów. Omówiono kwestie związane z wykorzystaniem symulatorów w szkoleniach i egzaminowaniu. Maciej Gładyga Dyrektor Biura IGTL przedstawił prezentację podsumowującą raport dot. systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego maszynistów.

12 grudnia 2019 r. odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne IGTL. Na spotkaniu obecnych było kilkudziesięciu przedstawicieli firm członkowskich oraz liczne grono osób współpracujących z Izbą.

5 grudnia 2018 r. odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. W spotkaniu udział wzięło ponad 80 osób, przedstawicieli firm członkowskich oraz instytucji, z którymi współpracuje Izba. Gościliśmy m.in. Pana Kamila Wilde, Wiceprezesa UTK, Pana Mirosława Antonowicza, Członka Zarządu PKP S.A., Pana Ireneusza Merchela, Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.

 

16 października 2018 r. odbyły się posiedzenia Sekcji Branżowych IGTL.

 

Strony