Galerie


30 stycznia 2020 r. odbyła się konferencja Maszynista i Dyżurny ruchu. Zasady zatrudniania - Szkolenie - Bezpieczeństwo pracy. Podczas konferencji dyskutowano o projektowanych zmianach w systemie zatrudniania maszynistów, w tym planach UTK w zakresie centralizacji egzaminowania i standaryzacji szkolenia oraz tworzenia nowego rejestru maszynistów. Omówiono kwestie związane z wykorzystaniem symulatorów w szkoleniach i egzaminowaniu. Maciej Gładyga Dyrektor Biura IGTL przedstawił prezentację podsumowującą raport dot. systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego maszynistów.

12 grudnia 2019 r. odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne IGTL. Na spotkaniu obecnych było kilkudziesięciu przedstawicieli firm członkowskich oraz liczne grono osób współpracujących z Izbą.

5 grudnia 2018 r. odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. W spotkaniu udział wzięło ponad 80 osób, przedstawicieli firm członkowskich oraz instytucji, z którymi współpracuje Izba. Gościliśmy m.in. Pana Kamila Wilde, Wiceprezesa UTK, Pana Mirosława Antonowicza, Członka Zarządu PKP S.A., Pana Ireneusza Merchela, Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.

 

16 października 2018 r. odbyły się posiedzenia Sekcji Branżowych IGTL.

 

IGTL była partnerem konferencji "Kolej 2040 – strategiczna wizja rozwoju branży" organizowanej przez Fundację Prokolej oraz Grupę PKP SA. Podczas konferencji dokonano podsumowań dotyczących ostatnich lat i reform w sektorze kolei, w tym w odniesieniu do Masterplanu sprzed 10 lat. W swoich wystąpieniach prelegenci, m.in. Prezes PKP SA, Krzysztof Mamiński oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, były Wiceminister Infrastruktury ds. kolei, Andrzej Massel dokonali oceny inicjatyw i inwestycji podejmowanych w ostatnich latach.

Strony