Galerie


Podczas targów TRAKO Pani Marita Szustak Prezes oraz Pan Maciej Gładyga Dyrektor Zarzadzający Izby Gospodarczej Transportu Lądowego odbyli szereg spotkań z przedstawicielami firm działających na polskim rynku kolejowym. Spotkaliśmy się m.in. z LTG Cargo Polska Sp. z o. o. W czasie rozmów omawialiśmy obecne wyzwania i problemy związane z prowadzeniem działalności transportowej. Zaprezentowaliśmy również obszary aktywności IGTL i możliwości jakie daje członkostwo w IGTL.

Drugiego dnia targów TRAKO Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury, PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Instytutem Kolejnictwa była organizatorem III Debaty Inwestycyjnej pt. „Perspektywy rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej”.

Na wstępie Pan Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury przedstawił prezentację skupioną m.in. na kolejowych programach inwestycyjnych na nadchodzące lata. (do pobrania poniżej)

W przeddzień targów TRAKO Izba Gospodarcza Transportu Lądowego wspólnie z Railway Bussines Forum zorganizowały spotkanie z okazji ubiegłorocznych jubileuszy 25 lat działalności Izby i 20 lat RBF. Ze względu na okoliczności związane z COVID19 zorganizowanie obchodów w zeszłym roku było niemożliwe. W tytm roku przy okazji TRAKO mieliśmy po raz pierwszy okazję spotkać się w większym gronie.

Kryzys wywołany epidemią wirusa SarsCov2 zmusza wielu pracowników firm zrzeszonych w IGTL do pracy w trudnych warunkach, z większą dbałością o higienę, przy zaostrzonych procedurach, często w izolacji. Ogromna większość osób zatrudnionych w budownictwie, przemyśle i transporcie kolejowym wykonuje swoje zadania z poświęceniem i zaangażowaniem, traktując pracę jako służbę. Liczymy, że dzięki temu negatywne konsekwencje – jakkolwiek nieuniknione – w naszym sektorze, ale też dla całej gospodarki i społeczeństwa mogą być chociaż w pewnym stopniu niwelowane dzięki postawie ludzi.

30 stycznia 2020 r. odbyła się konferencja Maszynista i Dyżurny ruchu. Zasady zatrudniania - Szkolenie - Bezpieczeństwo pracy. Podczas konferencji dyskutowano o projektowanych zmianach w systemie zatrudniania maszynistów, w tym planach UTK w zakresie centralizacji egzaminowania i standaryzacji szkolenia oraz tworzenia nowego rejestru maszynistów. Omówiono kwestie związane z wykorzystaniem symulatorów w szkoleniach i egzaminowaniu. Maciej Gładyga Dyrektor Biura IGTL przedstawił prezentację podsumowującą raport dot. systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego maszynistów.

12 grudnia 2019 r. odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne IGTL. Na spotkaniu obecnych było kilkudziesięciu przedstawicieli firm członkowskich oraz liczne grono osób współpracujących z Izbą.

Strony