Galerie


31 maja 2023 r. odbyło się w Zielonce k. Warszawy XVIII Walne zgromadzenie IGTL. Podczas WZ podsumowano okres od października 2022 r. do końca kwietnia 2023 r., omówiono finanse Izby w 2022 r. i budżet na 2023 r., a także plan pracy na kolejne miesiące.

15 grudnia 2022 r. odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. W tym roku zorganizowane było wspólnie z Railway Business Forum. W tym roku spotkaliśmy się w bardzo licznym gronie przedstawicieli firm członkowskich – kluczowych graczy na rynku kolejowym – i gości honorowych, a łącznie było nas ponad sto osób. Gospodarzami spotkania byli i w imieniu organizacji powitali gości oraz dokonali podsumowania kończącego się roku Prezes IGTL Marita Szustak oraz Przewodniczący RBF Adrian Furgalski.

Podczas Kongresu Kolejowego, który odbył się w Warszawie 17 listopada 2022 r., Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego Marita Szustak oraz Członek Zarządu IGTL, Rafał Leszczyński wzięli udział w debacie otwarcia.

Podczas tegorocznego Kongresu Kolejowego Izba Gospodarcza Transportu Lądowego była gospodarzem jednej z sesji równoległych, zatytułowanej „Rozwój europejskich przewozów towarowych – od monopoli do konkurencyjnego rynku. Wyzwania i projekty niezbędne do osiągnięcia celów Jednolitego Europejskiego obszaru Kolejowego”.

W drugiej części sesji IGTL podczas Kongresu Kolejowego omówione zostały zagadnienia związane z projektem zmiany podejścia do konstrukcji rozkładów jazdy i zarządzania przepustowością TTR. Na wstępie Sebastian Čarek, Senior Project Manager z Forum Train Europe (FTE) przedstawił założenia projektu i problemy, które za jego pomocą powinny być rozwiązane oraz aktualne zaawansowanie i plany dot. wdrożenia. Wyjaśnił również dlaczego zaangażowanie polskich podmiotów, w tym przewoźników i przede wszystkim zarządcy infrastruktury jest tak istotne.

16 listopada 2022 r. odbyło się w Warszawie spotkanie Sekcji Budownictwa Kolejowego. Podczas spotkania omówione zostały dwie grupy zagadnień, tj. waloryzacja i zapewnienie finansowania inwestycji oraz opcje w przetargach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i kwestie związane z sposobem kontraktowania wykonawstwa i utrzymania urządzeń SRK.

Strony