Galerie


11 grudnia 2017 roku w hotelu Novotel w Warszawie odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijno-noworoczne Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. Oprócz licznej reprezentacji firm członkowskich swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście, m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Pan Andrzej Bittel, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Pan Ignacy Góra oraz Wiceprezes UTK, Pan Kamil Wilde, Senator RP, były Prezes IGTL, Pan Stanisław Kogut. Na spotkanie przybył również kapelan kolejarzy, ksiądz Ryszard Marciniak.

21 listopada 2017 r. w siedzibie UTK odbyła się prezentacja drugiego, uzupełnionego wydania podręcznika "Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej. Infrastruktura, sterowanie, energia, tabor". Podręcznik został wydany przez Kurier Kolejowy, a Izba Gospodarcza Transportu Lądowego jest jego partnerem wydawniczym. Odebraliśmy oficjalne podziękowanie za zaangażowanie w realizację tego projektu. 

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego po raz kolejny była wystawcą podczas Międzynarodowych Targów TRAKO 2017.

Organizowana 20 kwietnia 2017 roku przez IGTL konferencja "Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym" odniosła ogromny sukces. W konferencji wzięło udział ponad sto osób.

7 czerwca 2017 r. Dyrektor Biura IGTL wziął udział w Regionalnej Konferencji nt. Jednolitego Obszaru Kolejowego (Single European Railway Area Conference Central) w Berlinie.Na prośbę MIiB podczas konferencji organizowanej przez KE i ERA, której głównym tematem było wdrożenie IV pakietu kolejowego, przedstawiciel IGTL był w ramach forum dyskusyjnego referentem tematu opłat za czynności Agencji. W zaprezentowanym stanowisku sformułował postulaty i pytania dotyczące m.in. przejrzystości taryf, ich stabilności, kategorii kosztów branych pod uwagę przy kalkulacji oraz mechanizmów weryfikacji.

Strony