Top news


15 maja 2024 r. odbyło się zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Transportu Lądowego oraz Railway Business Forum spotkanie branży z przedstawicielami ministerstw i spółek kolejowych. Na spotkaniu obecni byli ministrowie: Maciej Lasek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. CPK oraz Piotr Malepszak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Zarząd PKP S.A. reprezentował Członek Zarządu Andrzej Bułczyński. Z kierownictwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

15 marca br. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Forum Kolejowe „Railway Business Forum”, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych oraz Fundacja „ProKolej” zwróciły się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o pilne konsultacje z branżą w sprawie trwającego na poziomie unijnym procesu legislacyjnego w zakresie zmian w Dyrektywie Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r.

9 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Pani Marity Szustak z Podsekretarzem Stanu odpowiedzialnym w Ministerstwie Infrastruktury za sektor kolejowy, Panem Piotrem Malepszakiem. Podczas spotkania Pani Prezes przekazała materiał podsumowujący główne postulaty i priorytety branży, formułowane przez firmy członkowskie Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.

9 sierpnia 2023 r. cztery organizacje branżowe, tj. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz Forum Kolejowe „Railway Business Forum” wystosowały do Ministra Infrastruktury apel o osobiste podjęcie niezwłocznych działań w sprawie podniesienia limitu waloryzacji kontraktów realizowanych przez GDDKiA i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Organizacje wskazały, że obecny limit 10% zupełnie nie odpowiada faktycznemu wzrostowi kosztów w kontraktach zawartych przed rosyjską agresją na Ukrainę.

Zakończono prace nad polską wersją językową „Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych (GCU/AVV)” wraz z załącznikami.

Nowa strona IGTL umożliwia zamieszcznie reklamy w postaci banneru (aktywny link) w prawej części ekranu. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Biurem IGTL igtl@igtl.pl

Strony