Top news


Minister Infrastruktury skierował do ponownych konsultacji publicznych projekt ustawy o czasie pracy maszynistów. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego przeprowadziła konsultacje wewnętrzne pośród firm członkowskich.

Dokonując, pod koniec grudnia 2021 roku, podsumowania mijających dwunastu miesięcy, wszyscy wyrażaliśmy nadzieję, że już za moment pożegnamy problemy wynikające z pandemii i z nową energią, dynamicznie rozpoczniemy rok 2022. Niestety już pod koniec lutego wszystkie te plany uległy brutalnej weryfikacji w wyniku zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Kolej jak zawsze stanęła na wysokości zadania w sytuacji kryzysu pierwszych dni działań wojennych i konieczności podjęcia i przewozu uchodźców. Za to należą się pracownikom firm kolejowych wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania.

W ramach przygotowań do przedłożenia propozycji legislacyjnej w zakresie przepustowości i zarządzania ruchem kolejowym Komisja Europejska zleciła opracowanie „Oceny oddziaływania środków na rzecz lepszego zarządzania i koordynacji transgranicznego ruchu kolejowego i jego koordynacji, w tym poprzez zmianę przepisów dotyczących alokacji zdolności przepustowej i pobierania opłat za dostęp do infrastruktury w transporcie kolejowym” W dokumencie tym zdefiniowano:

15 grudnia 2022 r. odbyły się warsztaty DG MOVE z przewoźnikami i organizacjami branżowymi, których przedmiotem było omówienie Inicjatywy mającej na celu lepsze zarządzanie i koordynację przepustowości europejskiej sieci kolejowej i zarządzania ruchem.

Nowa strona IGTL umożliwia zamieszcznie reklamy w postaci banneru (aktywny link) w prawej części ekranu. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Biurem IGTL igtl@igtl.pl

Strony