Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego przekazała do Ministerstwa Infrastruktury stanowisko w sprawie najnowszej wersji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Stanowisko dotyczy kwestii podwójnej obsady w pojazdach nie spełniających norm widoczności oraz oględzin taboru jest poniżej.

Ponadto, w poprzedniej rundzie konsultacji IGTL zgłosiła szereg uwag, które zostały uwzględnione w zmienionym projekcie. wszystkie szczegóły dostępne są po kliknięciu w LINK