Wystąpienie IGTL do Marszałka Senatu w sprawie Tarczy 3.0

IGTL wystąpiła do Marszałka Senatu w sprawie procedowanej obecnie Tarczy Antykryzysowej 3.0. Przekazaliśmy propozycje i postulaty w zakresie ponownego umożliwienia badań i szkoleń. Przedłużanie zawieszenia w zakresie szkolenia i egzaminowania, a także poważne problemy z płynną realizacją niezbędnych badań lekarskich mogą doprowadzić do kompletnej destabilizacji rynku przewozów w czasie trwania i po odwołaniu stanu epidemii. Materiał został rónież przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i omówiony z Panem Ministrem A. Bittelem. Liczymy, że wszystkie nasze postulaty zostaną uwzględnione w nolelizacjach ustawy w najbliższym możliwym terminie.

Zróciliśmy się również z apelem o pilne procedowanie nowelizacji ustawy w zakresie rozwiązań korzystnych dla przewoźników pasażerskich. Wypracowane mechanizmy wsparcia przewoźników realizujących usługi w ramach umów służby publicznej powinny być niezwłocznie wprowadzane w życie.