Wydarzenia


10 kwietnia 2019 r. odbyły się w Warszawie sprawozdawczo-wyborcze posiedzenia Sekcji Branżowych IGTL. W wyniku przeprowadzonych wyborów na kolejną kadencję zostali wybrani dotychczasowi Przewodniczący Sekcji: Pan Wiesław Nowak w Sekcji Budownictwa Kolejowego, Pan Piotr Macioszek w Sekcji Przewoźników Kolejowych oraz Pan Przemysław Korwiel w Sekcji Wagonów i Spedycji.

Podczas posiedzeń podsumowano prace Izby w okresie od ostatniego Walnego Zgromadzenia, tj. od 9 maja 2018 r.

Izba Gospodarcza Transportu jest partnerem TRAKO 2019 oraz członkiem Rady Programowej targów.wszelkie informacje o targach na stronie www.trakotargi.pl

Ruszyła rejestracja na VII Forum Intermodalne FRACHT 2019

Już po raz siódmy, w dniach 2 - 3 kwietnia 2019 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku odbędzie się Forum Transportu Intermodalnego FRACHT, największe i najważniejsze wydarzenie branży TSL w naszym kraju.

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego objęła patronatem honorowym X edycję konferencji "Infrastruktura polska i budownictwo".

Sektory budownictwa i transportu wobec rewolucji technologicznej

24 stycznia 2019 r. odbyło się VI posiedzenie plenarne Forum Inwestycyjnego PKP PLK S.A. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego z Prezesem Zarządu, Panem Ireneuszem Merchelem na czele oraz bardzo liczne grono wykonawców, producentów i usługodawców zaangażowanych w realizację inwestycji na sieci kolejowej.

Strony