Wydarzenia


16 listopada 2022 r. odbyło się w Warszawie spotkanie Sekcji Budownictwa Kolejowego. Podczas spotkania omówione zostały dwie grupy zagadnień, tj. waloryzacja i zapewnienie finansowania inwestycji oraz opcje w przetargach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i kwestie związane z sposobem kontraktowania wykonawstwa i utrzymania urządzeń SRK.

15 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie z Sekcji Przewoźników Kolejowych oraz Sekcji Wagonów i Spedycji ze Związkiem Niemieckich Firm Transportowych VDV. W pierwszej części spotkania gościliśmy Pana Krzysztofa Grünke, Dyrektora Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym. Omawiano m.in. sytuację ruchową w obszarach granicznych i możliwości przejazdu bez zatrzymania w stacji lub na szlaku, w szczególności skupiono się na odcinku Węgliniec – Horka i opcje poprawy obecnej sytuacji. Ważnym zagadnieniem była również koncepcja dwujęzycznego personelu zarządców w obszarach przygranicznych.

Izba Gospodarcza Transportu Ladowego jest partnerem kolejnego webinaru Kancelarii JDP. Tym razem wydarzenie dedykowane jest branży kolejoweji i dotyczyć będzie kwestii waloryzacjii i dokumentowania roszczeń.

Zachęcamy do rejestracji po kliknięciu w poniższy link.

ZAREJESTRUJ SIĘ

29 września 2022 r. odbyło się w Warszawie XXVII sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie IGTL. Podczas Walnego Zgromadzenia, na którym reprezentowanych było blisko 50 firm członkowskich, Pani Prezes Marita Szustak przedstawiła podsumowanie pracy Zarządu i Biura IGTL w kończącej się trzyletniej kadencji. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że IGTL jest obecnie wiodącą organizacją branżową i kluczowym partnerem w merytorycznym dialogu z MI, UTK, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Omówione zostały najważniejsze osiągnięcia, m.in.

 Wykonawcy negatywnie oceniają aktualną praktykę zamawiających publicznych w zakresie zastrzegania i egzekwowania kar umownych.

Strony