Wydarzenia


19 września 2017 r. IGTL zorganizowała spotkanie przewoźników pasażerskich z MIiB i UTK. W spotkaniu wzięli udział zarówno przewoźnicy zrzeszeni w Izbie, jak i podmioty, które dotychczas do Izby nie należały. Obecni byli przedstawiciele PKP Intercity SA, Koleje Mazowieckie Sp. z o. o., Koleje Dolnośląskie Sp. z o. o., WKD Sp. z o. o., Arriva Sp. z o. o., Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

Nowe brzmienie Statutu IGTL wprowadza instytucję "członka wspierającego". Umożliwia to ścisłą współpracę Izby z podmiotami, które nie prowadzą działalności w branży kolejowej w ściśłym rozumieniu. Pierwszym członkiem wspierającym IGTL są Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., które są gospodarzem międy innymi tragów TRAKO. IGTL od wielu lat jest partnerem targów, w tym uczestniczy w pracach Rady Programowej.Wiécej iinformacji znajdą państwo na stronie: link 

Siemens Sp. z o. o.  dołączyła do grona członków Izby Gostodarczej Transportu Ladowego. Spółka zadeklarowała udział w pracach Sekcji Budownictwa Kolejowego oraz Sekcji Przewoźników Kolejowych.Siemens AG (Berlin i Monachium) to globalna potęga technologiczna, która od ponad 165 lat kojarzy się z doskonałością inżynierską, innowacyjnością, jakością i niezawodnością. Firma działa w ponad 200 państwach, koncentrując się na obszarach wydajności energetycznej, automatyzacji i cyfryzacji.

22 sierpnia 2017 roku Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Pani Marita Szustak oraz JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Pan prof. dr hab. inż. Jan Szmidt podpisali umowę ramową o współpracy.Na podstawie umowy współpraca dotyczy:

Prezes IGTL Marita Szustak była jednym z uczestników debaty na temat budowy kolei dużych prędkości w Polsce podczas zorganizowanej przez MIiB konferencji "Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce". W konferencji wzięli udział m.in.

Strony