Konferencje


20 listopada 2018 r. w siedzibie PAP miała miejsce konferencja prasowa, podczas której zaprezentowany został raport "Analiza zmiany kosztów realizacji kontraktów budowlanych w ramach modernizacji sieci kolejowej w latach 2016 -2018" przygotowanego przez firmę CAS dla Izby Gospodarczej Transportu Lądowego przy wsparciu Railway Business Forum oraz firm wykonawczych zrzeszonych w ramach Sekcji Budownictwa Kolejowego.

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego brała udział w trzeciej edycji Kongresu 590, który odbywał się w dniach 15-16 listopada 2018 r. w Jasionce k. Rzeszowa. Prezes IGTL, Pani Marita Szustak wzięła udział w debacie pt. "Co z polską branżą kolejową po 2023 roku?, wraz z Panem Andrzejem Bittelem, Podsekretarzem Stanu odpowiedzialnym za kolej w Ministerstwie Infrastruktury, Panem Ireneuszem Merchelem, Prezesem Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

7 listopada 2018 roku na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się VIII edycja Kongresu Kolejowego. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego była licznie reprezentowana przez przedstawicieli firm członkowskich. Pani Marita Szustak, Prezes Zarządu IGTL, wzięła udział w debacie otwarcia "Kolej w Strategii Rozwoju Transportu w Polsce", podczas której zwróciła uwagę, że wszystkie dalekosiężne, ale też średniookresowe plany inwestycyjne nie mogą być pozbawione realnego zapewnienia finansowania. 

 

16 października 2018 r. odbyły się posiedzenia Sekcji Branżowych IGTL.

 

IGTL była partnerem konferencji "Kolej 2040 – strategiczna wizja rozwoju branży" organizowanej przez Fundację Prokolej oraz Grupę PKP SA. Podczas konferencji dokonano podsumowań dotyczących ostatnich lat i reform w sektorze kolei, w tym w odniesieniu do Masterplanu sprzed 10 lat. W swoich wystąpieniach prelegenci, m.in. Prezes PKP SA, Krzysztof Mamiński oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, były Wiceminister Infrastruktury ds. kolei, Andrzej Massel dokonali oceny inicjatyw i inwestycji podejmowanych w ostatnich latach.

IGTL była partnerem merytorycznym Kongresu Infrastruktury Polskiej 2018. Dyrektor Biura moderował panel dyskusyjny na temat procesu inwestycyjnego, planowania i utrzymania infrastruktury, w którym wzięli udział I. Merchel (PKP PLK S.A.), T. Buczyński (MI), A. Massel (IK), R. Bałdys-Rembowski (PZPB), J. Majewski (Prokolej), R. Modrak (Multiconsult), K. Sankowvski (LG), P. Wróbel (CUPT).

Strony