Konferencje


 

16 października 2018 r. odbyły się posiedzenia Sekcji Branżowych IGTL.

 

IGTL była partnerem konferencji "Kolej 2040 – strategiczna wizja rozwoju branży" organizowanej przez Fundację Prokolej oraz Grupę PKP SA. Podczas konferencji dokonano podsumowań dotyczących ostatnich lat i reform w sektorze kolei, w tym w odniesieniu do Masterplanu sprzed 10 lat. W swoich wystąpieniach prelegenci, m.in. Prezes PKP SA, Krzysztof Mamiński oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, były Wiceminister Infrastruktury ds. kolei, Andrzej Massel dokonali oceny inicjatyw i inwestycji podejmowanych w ostatnich latach.

IGTL była partnerem merytorycznym Kongresu Infrastruktury Polskiej 2018. Dyrektor Biura moderował panel dyskusyjny na temat procesu inwestycyjnego, planowania i utrzymania infrastruktury, w którym wzięli udział I. Merchel (PKP PLK S.A.), T. Buczyński (MI), A. Massel (IK), R. Bałdys-Rembowski (PZPB), J. Majewski (Prokolej), R. Modrak (Multiconsult), K. Sankowvski (LG), P. Wróbel (CUPT).

22 lutego 2018 odbyła się kolejna Debata z Kurierem. Tematem dyskusji były problemy związane z dostępem i wykonywaniem zawodu maszynisty. Debatę moderował Pan Ignacy Góra, który we wprowadzeniu podkreślił zagrożenia związane z luką pokoleniową. Zwrócił również uwagę, że w jego opinii okres szkolenia jest obecnie zbyt długi, a metody i wymagania nie do końca odzwierciedlają obecne realia. Przypomniał o konieczności uzyskania do jesieni bieżącego roku świadectw w miejsce dotychczasowego prawa kierowania. 

31 stycznia w siedzibie wydawcy Kuriera Kolejowego w Warszawie odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie z cyklu Debata z Kurierem. Uczestnicy rozmawiali o zagadnieniach związanych z inwestycjami w infrastrukturę kolejową.

11 stycznia 2017 r. odbyło się w Warszawie V Plenarne Forum Inwestycyjne. Głównym celem spotkania było omówienie i podsumowanie dotychczasowych prac Forum i poszczególnych Grup Roboczych.

Strony