Uwagi IGTL do rozporządzeń

Poniżej znajdują się tabele zawierające zestawienia uwag firm członkowskich IGTL, które zostały przekazane do MI.Dodatkowo zamieszczamy uwagi członka IGTL PKP Intrcity S.A., który przekazał swoje uwagi bezpośrednio do MI, a które są również popierane przez IGTL.