Publikacje


Izba Gospodarcza Transportu Lądowego oraz Railway Business Forum wystąpiły do Ministra Infrastruktury w nawiązaniu do informacji o przyjęciu przez Radę Ministrów projektów uchwał opracowanych przez Ministra Infrastruktury, zakładających zwiększenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł oraz Programu Budowy 100 Obwodnic o 115 mln zł w związku z rosnącymi kosztami realizowania inwestycji drogowych, spowodowanymi m.in.

 Wykonawcy negatywnie oceniają aktualną praktykę zamawiających publicznych w zakresie zastrzegania i egzekwowania kar umownych.

Grupa organizacji branżowych - Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Forum Kolejowe – Railway Business Forum, Fundacja Pro Kolej, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Polski Związek Pracodawców Budownictwa - wsytąpiła do Premiera z dramatycznym apelem o natychmiastowe podjęcie działań, mających na celu uruchomienie przetargów przez PKP PLK S.A.

1 marca 2021 r. IGTL wspólnie z RBF wystąpiła do PKP Polskie Linie Kolejowe z apelem o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu uruchomienie zamówień, które zapewnią zapotrzebowanie na materiały i urządzenia i stabilne planowanie produkcji w dłuższym okresie.

W Dzienniku Ustaw opublikowano ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21grudnia 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów izakazów wzwiązku zwystąpieniem stanu epidemii Wprowadzony zostaje obowiązek kwarantanny dla osób wjeżdzających na terytorium RP również transportem kolejowym.

Strony