Materiały do pobrania


Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Forum Kolejowe „Railway Business Forum” i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP skierowało do Ministerstwa Infrastruktury, Prokuratorii Generalnej, Urzędu Zamówień Publicznych i Centrum Unijnych Projektów Transportowych swoje uwagi dotyczące nowej Umowy Bazowej, która ma stać się podstawą organizacji przetargów organizowanych przez PKP PLK S.A.

Czytaj więcej

Drugiego dnia targów TRAKO Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury, PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Instytutem Kolejnictwa była organizatorem III Debaty Inwestycyjnej pt. „Perspektywy rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej”.

Na wstępie Pan Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury przedstawił prezentację skupioną m.in. na kolejowych programach inwestycyjnych na nadchodzące lata. (do pobrania poniżej)

Czytaj więcej

 

24 czerwca 2021 r.  Izba Gospodarcza Transportu Lądowego i Railway Business Forum w imieniu firm członkowskich zystąpiły do Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej, żeby zwrócić uwagę na bardzo poważny problem dla całej branży, wynikający z braku zapewnienia finasowania dla projektów kolejowych z nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027. Jest to wskazywane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A jako główna przyczyna wyhamowania ogłaszania przetargów w ostatnim czasie.

 

Czytaj więcej

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego przekazała do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej postulaty w raach konsultacji publicznych Krajowego Planu Odbudowy.

 

Komponent E „Zielona, inteligentna mobilność” powinien w większym stopniu opierać się na systemowych reformach w zakresie promowania transportu kolejowego, jako gałęzi dalece bardziej zrównoważonej od np. transportu drogowego.

Czytaj więcej

1 marca 2021 r. IGTL wspólnie z RBF wystąpiła do PKP Polskie Linie Kolejowe z apelem o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu uruchomienie zamówień, które zapewnią zapotrzebowanie na materiały i urządzenia i stabilne planowanie produkcji w dłuższym okresie.

Czytaj więcej

10 lutego 2021 r. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego oraz Forum Kolejowym Railway Business Forum wystąpiły w imieniu firm członkowskich do PKP PLK S.A. o pilną aktualizację i podanie do publicznej wiadomości szczegółowego harmonogramu ogłaszania kolejnych przetargów na realizację inwestycji.

Czytaj więcej

Strony