Materiały do pobrania


 Wykonawcy negatywnie oceniają aktualną praktykę zamawiających publicznych w zakresie zastrzegania i egzekwowania kar umownych.

Czytaj więcej

30 marca 2022 odbyło się w formule hybrydowej wspólne posiedzenie Sekcji Przewoźników Kolejowych oraz Sekcji Wagonów i Spedycji. Spotkanie otworzył Pan Piotr Macioszek, Wiceprezes IGTL, Przewodniczący Sekcji Przewoźników Kolejowych. Na wstępie zabrała również głos Pani Marita Szustak, Prezes IGTL. Podczas posiedzenia obecna była liczna reprezentacja Urzędu Transportu Kolejowego z Panem Prezesem dr inż. Ignacym Górą oraz Wiceprezesem Kamilem Wilde.

Czytaj więcej

IGTL przekazała wstępne uwagi do projektu cennika PKP PLK S.A. na RJ 2022/2023. Pełne stanowisko Izba przedstawi po dopuszczeniu do postępowania administracyjnego prowadzonego przez Prezesa UTK i zapoznaniu się z całością materiałów - wniosek o dopuszczenie czeka na rozpatrzenie.

Czytaj więcej

Grupa organizacji branżowych - Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Forum Kolejowe – Railway Business Forum, Fundacja Pro Kolej, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Polski Związek Pracodawców Budownictwa - wsytąpiła do Premiera z dramatycznym apelem o natychmiastowe podjęcie działań, mających na celu uruchomienie przetargów przez PKP PLK S.A.

Czytaj więcej

Strony