Materiały do pobrania


Ministerstwo Zdrowia poinformowało organizacje branżowe wnioskujące o zmiany w systemie badań okresowych w związku z epidemią COVID19.

Postulaty IGTL zostały częściowo uwzględnione.

Czytaj więcej

30 marca br. sześć organizacji branżowych, w tym Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, wystąpiło do Ministra Infrastruktury w sprawie postulatów branży w obliczu kryzysu wywołanego epidemią COVID19. We wspólnym wystąpieniu znalazły się również postulaty przekazane wcześniej przez IGTL do MI po konsultacjach przeprowadzonych wśród członków Izby.

Czytaj więcej

Poniżej do pobrania aktualna wersja rozporządzenia, która reguluje przekraczanie granic przez pracowników przedsiębiorstw kolejowych.

IGTL interweniowała w tej sprawie bezpośrednio u Wiceministra Infrastruktury A. Bittela i Prezesa UTK I. Góry.

Czytaj więcej

IGTL uzyskała od firm członkowskich szereg uwag i postulatów do tzw. "Tarczy Antykryzysowej". Wszystkie uwagi zostały zredagowane w formie wytąpienia do MI oraz naniesione na projekt ustawy z dnia 24 marca br.Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.

Czytaj więcej

20 marca br. IGTL wystąpiła do Ministra Zdrowia i Ministra Infrastruktury z postulatami dotyczącymi umożliwienia wykonywania badań umożliwiających dopuszczenie do pracy w związku z zawieszeniem wykonywania tychże badań przez Kolejową Medycynę Pracy. Jednocześnie zwróciliśmy uwagę na konieczność uelastycznienia zasad odbywania szkoleń i egzaminów w okresie epidemii i bezpośrednio po nim. Ponadto wnioskowaliśmy o wprowadzenie rozwiązań ustawowych dotyczących rozliczania czasu pracy w sposób umożliwiający efektywne zarządzanie personelem w dobie kryzysu.

Czytaj więcej

IGTL skierowała do MI wystąpienie w sprawie sytuacji na rynku budowlanym. W najbliższym czasie będziemy podejmować kolejne interwencje w sprawie szczególnych działań związanych z prowadzonymi i planowanymi inwestycjami, o czym będziemy na bieżąco informować.

Czytaj więcej

Strony