Materiały do pobrania


31 stycznia w siedzibie wydawcy Kuriera Kolejowego w Warszawie odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie z cyklu Debata z Kurierem. Uczestnicy rozmawiali o zagadnieniach związanych z inwestycjami w infrastrukturę kolejową.

Czytaj więcej

11 stycznia 2017 r. odbyło się w Warszawie V Plenarne Forum Inwestycyjne. Głównym celem spotkania było omówienie i podsumowanie dotychczasowych prac Forum i poszczególnych Grup Roboczych.

Czytaj więcej

Zarząd IGTL jednogłośnie podjął uchwałe w sprawie wystosowania listu poręczjącego dla Pana Senatora Stanisława Koguta, który przez osiem lat pełnił funkcję Prezesa IGTL. Wszyscy członkowie Zarządu głosowali za uchwałą, aprobując treść Listu. Podjęto decyzję o przesłaniu listu na ręce Marszałka Snatu, przekazanie Senackiej Komisji Infrastruktury i publikacji na stronie IGTL.

Treść listu jest dostępna po kliknięciu w poniższy link.

Czytaj więcej

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. 

Uwagi można zgłaszać na adres: igtl@igtl.pl do 10 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej przekazała do konsultacji publicznych projekty dokumentów związanych z wydaniem rozporządzenia w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów i zmianą rozporządzenia 445/2011. Podstawą podjęcia działań legislacyjnych są przepisy IV pakietu kolejowego. W związku z roboczym charakterem dokumentów dostępne są wyłącznie ich angielskie wersje językowe. Uwagi do raportu oddzialywania, projektu rozporządzenia oraz raportu dot.

Czytaj więcej

Strony