Materiały do pobrania


18 marca br. organizacje branżowe, w tym IGTL, wspólnie wystąpiły do Ministra Infrastruktury w sprawie wsparcia finansowego Zarządcy infrastruktury, które pozwoliłoby zachować PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. płynność, przy jednoczesnych daleko idących działaniach mających na celu redukcję kosztów po stronie przewoźników, co przyczyni się do zachowania możliwości prowadzenia przewozów w sytuacji kryzysowej wywołanej przez epidemię COVID19.

Czytaj więcej

Główny Inspektor Pracy wydał zalecenia doyczące badań i szkoleń podczas zagrożenia epidemiologicznego. Do pobrania poniżej.

Czytaj więcej

17 marca br. IGTL wystąpiła do Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia rozwiązań umożliwiających przekraczanie graniczy państwowej przez pracowników kolei bez konieczności odbywania kwarantanny. Jest to sczególnie istotne w odniesieniu do pracowników przedsiębiorstw kolejowych prowadzących operacje transgraniczne, które muszą zapewnić przekazanie pociągów i serwis.

Czytaj więcej

IGTL wystąpiła do MI i UTK w sprawie wprowadzenia specjalnych rozwiązań w związku z brakiem możliwości wykonania badań okresowych przez pracowników przedsiębiorstw kolejowych.

Czytaj więcej

30 stycznia 2020 r. odbyła się konferencja Maszynista i Dyżurny ruchu. Zasady zatrudniania - Szkolenie - Bezpieczeństwo pracy. Podczas konferencji dyskutowano o projektowanych zmianach w systemie zatrudniania maszynistów, w tym planach UTK w zakresie centralizacji egzaminowania i standaryzacji szkolenia oraz tworzenia nowego rejestru maszynistów. Omówiono kwestie związane z wykorzystaniem symulatorów w szkoleniach i egzaminowaniu. Maciej Gładyga Dyrektor Biura IGTL przedstawił prezentację podsumowującą raport dot. systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego maszynistów.

Czytaj więcej

Opublikowany został Raport finalny projektu badawczego "Efektywny i innowacyjny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów". Prezentacja podstawowych wyników miała również miejsce podczas Kongrasu Kolejowego.

Czytaj więcej

Strony