O Forum


Forum Inwestycyjne zostało utworzone z inicjatywy PKP PLK SA w porozumieniu z ministerstwem właściwym ds. transportu oraz przedstawicielami firm wykonawczych, usługodawców i producentów. Inauguracyjne posiedzenie Forum miało miejsce 12 grudnia 2012 roku.

Powołanie Forum miało na celu przywrócenie dialogu zamawiającego z rynkiem, a także stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, wypracowania dobrych praktyk oraz rozwiązań w zakresie prowadzenia zamówień, stosowania prawa, a także procedur wewnętrznych i praktyki ich stosowania.


Terminy spotkań


V Plenarne Spotkanie Forum Inwestycyjnego
Grupa Robocza "Iżynier i Projektant"
Siedziba PKP PLK S.A., Targowa 74, skrzydło , sala , piętro:
Grupa Robocza "Techniczna"
Siedziba PKP PLK S.A., Targowa 74, skrzydło, sala , piętro,
Grupa Robocza "Kryteria Wyboru"
Siedziba PKP PLK S.A., Targowa 74, skrzydło, sala , piętro,
Grupa Robocza "Zapisy Umów"
29.08.2019
Siedziba PKP PLK S.A., Targowa 74, skrzydło C, sala I, piętro V

Komunikaty


31 stycznia w siedzibie wydawcy Kuriera Kolejowego w Warszawie odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie z cyklu Debata z Kurierem. Uczestnicy rozmawiali o zagadnieniach związanych z inwestycjami w infrastrukturę kolejową.

Ankieta została przeprowadzona w formie elektronicznej w postaci formularza internetowego, link do którego został przesłany przez Prezesa IGTL do firm należących do Sekcji Budownictwa Kolejowego IGTL wraz z prośbą o udział w badaniu.Ankieta została przeprowadzona w dniach 15 – 19 maja 2017 r.Wypełniono 34 formularze ankiety.Osoby udzielające odpowiedzi reprezentowały 22 podmioty – firmy wykonawcze oraz producentów wyrobów 

Strony


Materiały Forum


Uwagi IGTL, RBF, SIiTK RP do propozycji nowej umowy bazowej PKP PLK S.A.
+
Wystąpienie IGTL i RBF w sprawie sytuacji producentów
+
Wystąpienie IGTL i RBF w sprawie przetargów PKP PLK S.A.
+
Prezentacja Prezes IGTL - VI Plenarne Forum Inwestycyjne
+
Stanowisko IGTL odnośnie propozycji waloryzacji kontraktów budowlanych
+
Prezentacja Raportu o wzroście cen w budownictwie kolejowym
+
Uwagi do umowy Projektuj i Buduj przed spotkaniem 18 lipca 2018
+
Kryterium doświadczenia wykonawcy
+
Materiał na temat standaryzacji rozjazdów
+
notatka z posiedzenia GR Technicznej
+
stanowisko PLK odnośnie postulatów dotyczących procedury PW17
+
stanowisko PLK w sprawie postulatów grupy roboczej zapisy umów
+